søndag 20. februar 2011

Lætt modding av sensor.

Detta har æ tellbakeført et det orginale. Så det annbefales ikke. Hadde vældi my feilvarslinge,særli når det snya eller va vind.
Sensoran blei så følsåm at dæm slo ut på mus såm va på åta.
Den her Driveway Patrol sin sensor har jo bære et dækkningsom på 20 grader. Det e ganske så snævert.
Så æ tok dæm inn i dag,å åpna opp den eine.
Tok ut den plata inni såm styra dækkningsomr,sånn at æ nu har iallefall 130 grader.
Korvidt detta vil hjælpe eller om æ nu får bære problema vil tia vise. Æ har vell strængt tatt ikke behov før det,men kan det.
Men æ trur at ska andre gjør akkorat det samme,så må dæm vær sikker på at den sensoren såm bli modda,ikke hæng i et området såm buske eller andre teng kan lage førstyrrelsa? Det e ganske så lite bevægelse såm ska te nu før at det pip. Så det e muli at æ kan bli plaga i snyvær. Men da e det bære å ta den inn,å snævre inn dækkningsomr med tape. Prøve og feile prinsippet.
Sånn ser den ut me plata på inni. Såm du ser,ganske lita sprekka;-)


Å her e plata borte..håpa æ ikke bli plaga me feilvarsling.
Bytta å batterian i sensoran te Litiumsbatteri. Dæm e litt meir berægna før å bruk i kulda. Her har jo vært 35 minus bære før 2 uke sia.
Di Alkalinebatterian såm sto i,har blitt svækka me 1.1 volt på den tia di har stått i..å det synest æ va mye på så kort tid..
Ny va det 9.61 volt,å nu ætter en mnd va st 8.59 volt
Litiumsbatteriet blei målt te 9.71 volt før æ monterte di i sensoren. Dissa bør hold ræsten av sessongen..å førhåpentlivis næste å.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar