lørdag 8. januar 2011

Løp-skifte på Brno CZ 455 Varmint.

Ætter oppfordring fra brukera på kammeret.no har æ laga en biledserie av kordan løpsbytte fungere på ei Brno CZ 455.
Først av alt skrur man ut di to torx skruan som hold løpet fast i stokken.
Da e løpet og mekanismen skillt fra stokken,å prosæssen kan start.

Løssne di to umbrako skruan såm e i underkant og framkant av kammeret. Det e ikke nødvendi å skru di heilt ut.

Så e det bære å dra løpet ut..

Da ser alt ut såm detta. Di to hakkan i løpet e før at di skruan såm hold løpet på plass. Da e det bære å reværsere prosæssen. Løpet kan ikke monteres feil da det ikke glir på plass uten at det står rætt.


Her vises hakket bedre. Total længde på mitt løp e tætt undre 52 cm.
Her vises inn mot sluttstykket og tennstift.
Heile løpskifteprossæssen fra æ starta me komplætt våpen te æ va færdi,å våpenet va komplætt ijænn,tok 3 min.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar