onsdag 5. oktober 2011

Test av sub-amo.

Har tidligere testet mange forskjellige typer 22 amo i min CZ 455. Har nå fått kappet løpet med 60 mm å påmontert en Sonic 45 demper. Det ble en helt ny værden. Men det som bekymret meg var om sub-amo nå ble så rask at den ikke lenger var sub. Så målet med denne testen var å sjekke hastighetstap event hastighetsøkning mot resultatene fra forrige test.
Så jeg plukket ut 15 typer amo. Alle sub trodde jeg,men det skulle vise seg at 1 av dem var ikke det beklageligvis.(men den ble ikke testet i første runde)
Men det e ikke så nøye.
Testen er utført på samme måte som tidligere test,med våpenpuss mellom hvert amobytte,samt at alle skuddene er kronografert med en avstand på 140-150 cm fra løpet.
Denne gang lot jeg alle skuddene gå mot blinken. Slik kan dere se tendensene i pressisjonen. Men heng dere ikke så veldig opp i det. For det er ikke dermed sagt at jeg er den eminente skytter. Vindforholdene var veldig variable denne gang..med vind helt opp i 6 mps. Men jeg kan ikke si at noen av seriene bærer preg av å være"tatt av vinden"

Her er hva jeg har testet.
 • Winchester Sub SuperX,HP.
 • CCI Standar,SP.
 • Lapua Pistol King,SP.
 • Lapua Midas M,SP.
 • Lapua Midas L,SP.
 • Eley Stenvaag,SP.
 • Lapua Super Club,SP.
 • Geco 22.l.r Rifle(ny amo,som ikke var sub)
 • S&B,SP.
 • RWS Target Rifle,SP.
 • Eley Biatlon Sport,SP.
 • Eley Target Rifle,SP.
 • Eley Biatlon Match,HP.
 • Lapua Midas+,SP.
Så til tallene fra skytingen med kronografering.
(alle tallene er i meter pr sekund,mps)

* Winchester SuperX, HP: 317,6 - 311,2 - 315,8 - 317,7 - 320,3 - 320 - 316,2 - 323,9 -316,8 - 313,8 = Snittet er da 317,33 mps med et max avvik på 12,7 mps.
Før løpskapping var hastigheten med denne amo 319,65 mps med avvik på 7,3 mps. Allså et hastighetstap på bare 2,32 mps.

* CCI Standar, SP: 321,2 - 321,9 - 318 - 316,9 - 319,4 - 321,7 - 313,7 - 315,5 - 321,2 - 309
= Snittet er da 317,85 mps med et max avvik på 12,9 mps.
Før løpskapping var hastigheten med denne amo 333,82 mps med avvik på 12,4 mps. Allså et hastighetstap på 15,97 mps. Dette er ganske betraktelig på 50 m.

* Lapua Pistol King,SP: 320,1 - 311,3 - 314,3 - 314,8 - 315,1 - 317 - 317,7 - 314,1 - 314,4 - 311,2
= Snittet er da 315 mps med et max avvik på 8,9 mps.
Før løpskapping var hastigheten med denne amo 327,75 mps med avvik på 6,4 mps. Allså et hastighetstap på 12,75 mps.

* Lapua Midas M,SP: 316,6 - 318,4 - 314,2 - 319,1 - 319,3 - 320 - 317 - 320,8 - 317,8 - 320,2
= Snittet er da 318,34 mps med et max avvik på 6 mps.
Før løpet ble kappet hadde denne amo en hastighet på 328,04 mps. Et hastighetstap på 9,7 mps.

* Lapau Midas L,SP:  317 - 315,7 - 313,6 - 318,1 - 318,6 - 315,8 - 318,9 - 320,1 - 313,9 - 317,4
= Snittet er da 316,91 mps med et max avvik på 6,5 mps.
Hastighetn på denne i.f tiligere test var 327,18 mps. Så denne hadde et hastighetstap på 10,27 mps.

Her er amo 1 til 5. At skuddene sitter under lappen er pga CZ`en er skutt inn med en HV amo.
Men også her utmærker Lapua seg som en stabil og god amo. Skyteavstand 50 meter.

* Eley Stenvaag,SP: 321,7 - 320,7 - 322,6 - 318,7 - 323 - 320,6 - 315,8 - 322,9 - 317,4 - 320,1
= Snittet er da på 320,35 mps med et max avvik på 7,2 mps.
Hastigheten på denne var 325,43 mps i den tiligere testen. Et hastighetstap på 5,08 mps.

* Lapua Super Club,SP: 314,3 - 322,4 - 323,3 - 321,5 - 321,9 - 314,3 - 321,5 - 321,3 - 318,9 - 325,7
= Snittet er 320,51 mps med et avvik på 11,4 mps.
I tidligere test hadde denne en hastighet på 322,26 mps. Allså et hastighetstap på bare 1,75 mps.

* Geco 22 l.r Rifle,SP(ny amo): 348,1 - 347,9 - 349,5 - 351,7 - 347,2 - 346,8 - 345,4 - 348,3 - 344,9 - 345,9
=Snittet på denne var 347,57 mps med et max avvik på bare 6,8 mps.
Denne amoen trodde jeg var sub,men viste seg å være en HV patron..my misstake.

* Sellier & Bellot,SP: 320,2 - 338,2¤ - 342,1¤ - 322,1 - 336,7¤ - 341,8¤ - 329,5 - 332,8 - 324,3 - 330,4
=Snittet her var 331,88 mps med avvik på hele 21,2 mps.
Under tiligere testing hadde denne en snitthastighet på 338,59 mps. En hastihetsreduksjon på 6,71 mps.
Men jeg la å merke til når jeg testet denne at flere skudd var i overlydsfart. Selv om kronografen viste hastighet som skulle tilsi at hastigheten var subsonisk,så hørte jeg flere skudd som smalt for å si det slik. Disse er markert med tegnet ¤.

* RWS Target Rifle,SP: 314,2 - 315,8 - 320,6 - 315 - 318,8 - 321,2 - 322,3 - 324,2 - 312,8 - X
= Her var snittet på 318,35 mps med max avvik på 11,4 mps.
I tidligere test hadde denne en hastighet på 328,88 mps. En hastighetreduksjon på 10,53 mps.

Her er testresultatene for nr 6 til 10. Skyteavstanden er fortsatt 50 m. 

* Eley Biatlon Sport,SP: 316,7 - 322,3 - 318,8 - 319,3 - 319,5 - 317 - 310,3 - 319,7 - 323,1 - 323
= Snittfarten på denne var 318,97 mps med at max avvik på 12,8 mps.
Resulatet av tidligere test viste at denne hadde en snittfart på 331,89 mps. Et hastighetstap på 12,92 mps.

* Eley Target Rifle,SP: 317,4 - 31|4,7 - 324,2 - 320,5 - 313 - 320,6 - 321 - 323,3 - 315 - 312,6
= En snittfart på 318,23 mps med max avvik på 11,6 mps.
Tidligere testresultat viste en snittfart på 324,48 mps. Dette skulle gi et hastighetstap på 6,25 mps.

* Eley Biatlon Match,SP: 331,5 - 332,8 - 328 - 327,4 - 331 - 326,4 - 330,4 - 327,2 - 329,7 - 323,9
= Snittet her er 328,83 mps med avvik på 8,9 mps.
Resulatet fra den andre testen viste en snittfart på 335,80 mps. Med andre ord et hastighetstap på 6,97 mps.

* RWS Subsonic,HP: 311,7 - 313 - 310,8 - 316,8 - 317,3 - 310,2 - 314,1 - 316 - 315,1 - 315,3
= Snittfart her er på 314,03 mps med max avvik på 6,6 mps.
Resulatet fra den andre testen viste da en hastighet på 319,48 mps. Et hastighetstap på 5,45 mps.

* Lapua Midas+,SP: 328,3 - 331,7 - 327,1 - 330,5 - 331 - 332,6 - 334,4 - 337,3¤ - 326,7 - 331,6
= Snittfarten er her på 331,12 mps. Å max avvik er på 10,6 mps.
Testresultatet fra tidliger test viste en snittfart på 340,80 mps. Jeg har her et hastighetstap på 9,68 mps.
Et av disse 10 skuddene hadde et hørbart smell markert med ¤.Amotype 11 til 15. Skuddavstand 50 m.

  Min konklusjon av testresultatene.

Som tidligere nevnt ble denne testen utført for å finne ut om min CZ 455 har hastighetsøkning eller hastighetstap etter 60 mm løpskapping og gjenging for lyddemper. Jeg har mistet hastighet på alle amotyper som nå er testet og sammenlignet opp mot min tiligere test. Jeg vil si at jeg i snitt har mistet mellom 6 til 12 mps på denne løpskappingen. Allså 1-2 mps pr cm løp. Så den myten om at når man kapper et løp på en kal.22 så øker hastigheten er feil..iallefall for mitt våpen så langt.
Men det jeg kan si etter løpskappingen å montering av lyddemper er at hastigheten virker som den er gjevnere samt pressisjonen er litt bedre. Men jeg er ikke færdig enda. Skal få kappet pipa 30 mm til,for så å ta en ny test ved en senere annledning.
Men mitt neste prosjekt må bli å teste HV patroner med denne løpslengden.

Jeg tenkte jeg skulle legge ut noen nye bilder av min CZ 455 med lyddemper og ny kikkert. Denne kikkerten er enda ikke testet eller skutt inn. Kun montert..i påvente av en annen kikkert. Men den må vell skytes inn en dag.

Ikke værdens beste kikkert kanske,men funker sikkert på en kal.22. Ny motasje er det å slik at kikerten kommer lavere ned mot løpet.

Sonic 45 lyddemper med 6 mm hull. Gjenget 18-1.


Jeg synest den ble tøff når løpet ble kappet 60 mm å demperen er montert.

Ikke mye klaring mellom løp og kikkert..men det er nokk.

Retikkelet i denne kikkerten er slik..men justering av lysstyrken. Her er den på max.

Avstand fra demper til skjeftet er 12 mm. Nå venter jeg bare på den nye stokken jeg har bestillt.
Har du noen sysnspunkter eller spørsmål vdr denne test eller andre ting,legg den gjærne inn i kommentarfeltet under innlegget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar